0

Không biết cắn

Một ông khách gọi phục vụ bàn và bảo: “Này tôi chẳng thấy lát giăm bông trong chiếc bánh mì…

0

Gieo quẻ tuần 20/10

Những khúc mắc trong gia đình có thể nảy sinh khi ngày thứ hai gõ cửa và đem đến cho…

Tìm kiếm trên google: