0

Lý do có bờm

Hai vợ chồng đi công viên, chồng hỏi vợ: “Đố em con nào con đực con nào con cái?”.

0

Thứ sáu của bạn

Dường như Song Ngư rất cần một cái ôm thật chặt, thật lâu ngày hôm nay. 

Tìm kiếm trên google: